Kontaktujte nás:

+421905797916

Technický popis:

 • Nádoba z ocele STN-11343
 • Prevádzkový pretlak nádrže: max. 0,3 MPa
 • Prevádzková teplota: max. 95°C
 • Výkon kotla od 6 kW do 45 kW
 • Príruba priemeru 240 mm pri typoch ELAK-S a ELAK-SH na zabudovanie výmenníka tepla zo solárneho systému
 • Tepelná izolácia z mäkkej polyuretánovej peny hrúbky: 100 mm
 • 9 pripojovacích hrdiel G 6/4” s vnútorným závitom na pripojenie hydraulického systému
 • 4 pripojovacie hrdlá G 1/2” s vnútorným závitom na pripojenie tepelných snímačov
 • Ochranný náter na vonkajšom povrchu

Zásady inštalácie:

 • Pred inštaláciou odporúčame urobiť autorizovanou osobou výpočet tepelných strát kvôli presnému určeniu tepelných zásob (v prípade pomoci nás kontaktujte: andrej.baran@elak.sk).
 • Odporúčame mať odsúhlasenú tarifu pre akumulačné vykurovanie DD8.
 • Pred inštaláciou je nutné prispôsobiť elektrické rozvody a elektrickú rozvodnú skrinku pre výkon kotla ELAK (6-45 kW). Výkon závisí od objemu kotla a tepelných strát objektu.
 • Miestnosť inštalácie kotla ELAK a jej vstupný otvor musia mať dostatočné rozmery (viď rozmery kotla ELAK).
 • Miestnosť musí byť suchá a chránená pred vodou.
 • Kotol ELAK musí byť inštalovaný vo zvislej polohe, na pevnej a rovnej podlahe.

Rozmery kotla ELAK -S:

Objem [l] Výška [mm] Priemer [mm] Klopná výška [mm]
500 1 640 ø 650 1 670
800 1 700 ø 790 1 750
1 000 2 050 ø 790 2 070
1 500 2 150 ø 1 000 2 270
2 000 2 380 ø 1 100 2 610
3 000 2 760 ø 1 250 2 950
5 000 2 935 ø 1 600 3 140

Ceny komponentov:

Cena celej sústavy je sa pohybuje v rozmedzí 2 389,26 Eur až po 3 795,88 Eur. Závisí to od použitých prvkov v kotly. Ako príklad uvádzame rozpis jednotlivých komponentov a ich cenu. V príklade je rozpísana najdrahšia zostava. Ceny sa viažu na zostavu. Preto ich treba brat orientačne. V prípade, že máte záujem treba Nás kontaktovať (andrej.baran@elak.sk).

Dotácia na slnečné kolektory pre domácnosti:

V súčasnosti je možné získať na základe písomnej žiadosti dotáciu na inštaláciu slnečných kolektorov. V prípade odberu kotla ELAK -S alebo ELAK -SH poskytujeme poradenstvo pri vypracovaní tejto žiadosti zdarma. Viac informácií nájdete tiež na http://www.siea.gov.sk/.

Technicný výkres:

Cerifikat ku kotlu ELAK:

Kotol ELAK -S podporujú:

<--späť

© Andrej Baran