Kontaktujte nás:

+421905797916

Elektro-akumulačný kotol ELAK

Sa vyrába v 4 verziách:

Vyberte si najvhodnejšiu verziu pre Vás:

ELAK

Základná verzia kotla ELAK akumuluje teplo len z elektrickej energie. Je vhodný najmä pre menšie objekty, ako sú napríklad byty v bytovkách, ktoré sa chcú osamostatniť od spoločného kúrenia a odberu teplej úžitkovej vody. Rovnako ho odporúčame inštalovať do menších rodinných domov a iných objektov.

Viac info

ELAK -S

Verzia kotla ELAK -S akumuluje teplo z dvoch zdrojov. Prvý hlavný zdroj tepla je elektrická energia. Druhý sekundárny zdroj je akumulácia tepla zo slnka. Vhodný je hlavne pre rodinné domy, ktoré uvažujú o montáži slnečných kolektorov. Kotol ELAK -S efektívne zachytáva a využíva teplo získané zo slnka.

Viac info

ELAK -H

Verzia kotla ELAK -H akumuluje teplo z dvoch zdrojov. Prvý hlavný zdroj tepla je elektrická energia. Druhý sekundárny zdroj je akumulácia tepla z krbu alebo pece na tuhé palivo. Je vhodný pre rodinné domy, v ktorých sa uvažuje zaviesť kombinované kúrenie s krbom alebo pecou na tuhé palivo.

Viac info

ELAK -SH

Verzia kotla ELAK -SH akumuluje teplo z troch zdrojov. Prvý hlavný zdroj tepla je elektrická energia. Druhý sekundárny zdroj je akumulácia tepla zo slnka a tretí zdroj je akumulácia tepla z krbu alebo pece na tuhé palivo. Je vhodný pre rodinné domy, v ktorých sa uvažuje zaviesť kombinované kúrenie s krbom alebo pecou na tuhé palivo a solárnym systémom zároveň.

Viac info

© Andrej Baran