Kontaktujte nás:

+421905797916

Certifikát kotla ELAK

Certifikát kotla ELAK

V decembri 2009 vydal Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. pre elektro-akumulačný kotol ELAK certifikát platný na celom území Európskej Únie. Tento certifikát je dôkazom o zhode vlastností výrobku s požiadavkami príslušných noriem a oprávňuje uvedenie výrobku na trh. Podľa našich prieskumov ide v súčasnosti o jediný výrobok svojho druhu na trhu s možnosťou akumulácie tepla až z troch zdrojov súčasne (elektrická energia, solar, krb alebo pec na tuhé palivo).

Stiahnuť certifikát
predelovac

Pilotný projekt RD Veľká Lúka

Inštalácia kotla ELAK do rodinného domu s podlahovou plochou 160 m2

Prvý z pilotných projektov inštalácie kotla ELAK bol dokončený začiatkom októbra 2009. Do novostavby murovaného rodinného domu v obci Veľká Lúka (okres Zvolen) bola namontovaná verzia kotla ELAK-SH 2000.

Okrem hlavného zdroja - elektrickej energie, je ku kotlu pripojený rúrkovaný výmenník tepla zo solárneho systému a teplo-vodné potrubie z krbu na tuhé palivo. Rodinný dom má celkovú podlahovú plochu 160 m2 a jeho predpokladané tepelné straty sa odhadujú na úrovni 11 500 W. V celom rodinnom dome je zavedené podlahové vykurovanie. Na streche sú nainštalované štyri solárne kolektory (s celkovou plochou 9,2 m2). Na základe týchto a ďalších údajov bol vypočítaný postačujúci objem kotla na úrovni 1 500 l, z dôvodu vykurovania bazéna sa však použil kotol s objemom až 2 000 l.

Rodinný dom by mal byť obývaný už túto zimu. Majitelia sa zaviazali podávať informácie o spotrebe elektrickej energie a súhlasili s ich zverejnením na našej web stránke. Prostredníctvom sledovania prevádzkových nákladov na energie budete mať možnosť overiť si výhody elektrického akumulačného vykurovania kotlom ELAK aj v praxi. Informácie a spotrebe elektrickej energie a výpočtoch nákladov na vykurovanie budeme postupne dopĺňať na tomto mieste.

Informácie o projekte

Rozmery stavby:

160 m2

Tepelné straty stavby:

11500 W

Objem kotla ELAK

2000 l

tento údaj ovplyvnili najme stavebné konštrukcie objektu a prítomnosť solárneho systému

Investičné náklady

4 684,81 € s (s toho kotol ELAK -SH 2000 stál 3780 € s DPH)

  • Akumulačný zásobník (2000 l)
  • Tepelná izolácia zásobníka
  • 2x Ohrevný článok
  • Výmenník tepla pre solárny systém
  • Ohrievač vody (140 l)
  • Ohrevná vložka
  • Príslušenstvo
Prevádzkové náklady

do 100,00 €

PS: v prípde záujmu možná obhliadka kotolne v objekte pilotného projektu RD Veľká Lúka

predelovac

Pilotný projekt RD Dobrá Niva

Inštalácia kotla ELAK do drevostavby s podlahovou plochou 130 m2

Druhý pilotný projekt inštalácie kotla ELAK je naplánovaný koncom októbra 2009. Opäť pôjde o verziu kotla ELAK-SH a inštalovať sa bude do novostavby rodinného domu montovaného na báze drevených sendvičových panelov (drevostavba).

Rodinný dom sa nachádza v obci Dobrá Niva (okres Zvolen) a má celkovú podlahovú plochu plochou 130 m2. Na celom prízemí a v kúpeľni na prvom poschodí je zavedené podlahové vykurovanie. Zaujímavosťou a novinkou je nahrievaná murovaná stena vo vnútri slúžiaca ako ďalší významný akumulátor tepla. Počas vykurovacieho cyklu sa bude táto stena nahrievať a po jeho vypnutí začne naakumulované teplo vyžarovať do prostredia, čím výrazne prispeje k tepelnej pohode. Informácie o spotrebe elektrickej energie na vykurovanie tohto rodinného domu budú takisto zverejňované.

predelovac

Udalosti:

XXXVII. Slovenský aktív revíznych technikov

Elektro-akumulačný kotol ELAK sme prvýkrát predstavili odbornej verejnosti na „37. Slovenskom aktíve revíznych technikov elektrických zariadení“ 29. septembra 2009 v Žiline.

V rámci výstavného stánku spoločnosti SSE, a.s. sme prostredníctvom oslovovania účastníkov a rozdávania informačných letákov prezentovali kotol ELAK spolu s ďalšími výhodami elektrického akumulačného kúrenia. Naši pracovníci zároveň bezprostredne reagovali na ďalšie otázky záujemcov. Zastúpenie ELAK-u na aktíve hodnotíme ako pozitívny krok, nakoľko jeho účastníci prejavovali o informácie ku kotlom ELAK eminentný záujem.

ELAK pripravujú účasť na týchto výstavách a veľtrhoch:


Coneco Racioenergia

(23. - 27. marca 2010, Výstavisko Incheba Expo Bratislava)

PRO ARCH BB EXPO

(4. – 7. mája 2010, Výstavný areál Námestia Slobody Banská Bystrica)

© Andrej Baran